Wielkość oznaczana przez α, wiążąca podstawowe stałe fizyczne: ładunek elektronu, prędkość światła w próżni, oraz stałą Plancka. Wartość stałej struktury subtelnej, α, oblicza się dzieląc kwadrat ładunku elektronu (e) przez stałą Plancka (h) i prędkość światła w próżni (c), całość mnożąc jeszcze przez 2π. Zazwyczaj podaje się odwrotność tej stałej, czyli 1/α = hc/2πe2, której wartość obecnie przyjmuje się jako 137,03604±0,00011.

Autor

Jan Urbański