Przyśpieszenie obiektu spowodowane oddziaływaniem grawitacyjnym podczas jego swobodnego spadania na powierzchnię masywniejszego ciała. Wartość przyśpieszenia grawitacyjnego można policzyć ze wzoru g = GM/(R+h)2, gdzie G jest stałą grawitacji, M masa obiektu przyciągającego, R jego promieniem, h wysokością ponad powierzchnią obiektu.

W przypadku Ziemi, przyśpieszenie g wynosi około 9,8 m/s2 przy powierzchni. Dokładna wartość zależy od miejsca, w którym dokonujemy pomiaru, czyli od ziemskiego ruchu wirowego i od odległości od środka masy planety.

Skierowana w dół na planecie siła grawitacji jest równoważona przez siłę odśrodkową, spowodowaną przez ruch wirowy globu. Jest ona większa na równiku niż na wyższych szerokościach geograficznych. Przyśpieszenie grawitacyjne waha się więc pomiędzy 9,789 m/s na równiku a 9,823 m/s na biegunach, co daje różnicę 0,052 m/s.

Autor

Karol Langner