Najniższa możliwa teoretycznie temperatura, odpowiadająca najniższej możliwej całkowitej energii układu. W temperaturze zera bezwzględnego, w układzie nie powinny występować żadne ruchy – wszystkie jego cząstki powinny się zatrzymać.

W laboratoriach osiągane są temperatury „bliskie” zera bezwzględnego. Dla ekstremalnie niskich temperatur materia może przechodzić do osobliwych stanów skupienia, może powstać na przykład kondensat Bosego-Einsteina, w którym poszczególne cząsteczki tracą indywidualne własności i scalają się w całość.

Autor

Wojciech Lizakowski