Układ ciał niebieskich znajdujących się pod dominującym wpływem grawitacyjnym Słońca i związanych wspólnym pochodzeniem. Układ Słoneczny składa się z ośmiu planet, kilku planet karłowatych, ich naturalnych satelitów, komet, ciał meteoroidalnych, planetoid, oraz pyłu i gazu międzyplanetarnego.

Słońce stanowi 99,866% masy całego Układu Słonecznego. Promień Układu to około 200 tysięcy jednostek astronomicznych (AU), a orbity planet mieszczą się w granicach 80 AU.

Autor

Wojciech Lizakowski