Obszar przestrzeni międzygwiezdnej, w którym ciśnienie wiatru słonecznego przewyższa ciśnienie zjonizowanej materii pochodzenia pozasłonecznego; granicą heliosfery jest heliopauza. Uważa się, że heliosfera rozciąga się do odległości 100-110 jednostek astronomicznych od Słońca, jednak dokładne granice nie są znane. Przyjmuje się, że heliosfera zaczyna się za orbitą Neptuna i Plutona.

Mimo że cząstki elektrycznie obojętne pochodzące spoza Układu Słonecznego mogą wniknąć w heliosferę, prawie cała materia znajdująca się w niej pochodzi od Słońca.

W heliosferze wyróżnia się ponadto powierzchnię szoku końcowego, powierzchnię heliopauzy, oraz obszar zwany płaszczem Układu Słonecznego.

Autor

Anna Marszałek