Szereg bardzo bliskich linii absorpcyjnych powstałych w wyniku absorpcji światła przez molekuły. Pasma absorpcyjne powstaję za sprawą dwutlenku tytanu i związków węgla zawartych w niskotemperaturowych gwiazdach typu M, włączając czerwone olbrzymy. Tak zwane rozproszone pasma międzygwiezdne, obserwowane w widmach niektórych gwiazd, pochodzą ze złożonych molekuł opartych na węglu.

Autor

Wojciech Lizakowski