Almukantarat (inaczej almukantar) to koło na sferze niebieskiej równoległe do horyzontu.