Działające od 1985 roku stowarzyszenie miłośników astronomii, niedochodowa organizacja mająca na celu popularyzację astronomii i pokrewnych dziedzin nauki, szczególnie wśród młodzieży.
Klub zajmuje się popularyzacją astronomii między innymi poprzez organizację obozów, zimowisk i seminariów, oraz prowadząc internetowy serwis Polski Portal Astronomiczny AstroNET.

Celem obozów jest poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu astronomii, fizyki i informatyki. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez zawodowych astronomów i przez studentów. Spotkania mają także umożliwiać kontakty z osobami o podobnych zainteresowaniach. Duży nacisk jest kładziony na działalność samokształceniową. Krótki opis historii Klubu można znaleźć na łamach naszego serwisu

Polski Portal Astronomiczny AstroNET to internetowy serwis astronomiczny w języku polskim. Funkcjonuje od 2000 roku, celem portalu jest zbieranie i udostępnianie w uporządkowanej formie informacji o tematyce astronomicznej i astronautycznej.

Klub Astronomiczny Almukantarat jest zarejestrowanym stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.

Zobacz także: almukantarat
W Internecie: Strona Klubu Astronomicznego Almukantarat

Autor

Karol Langner