Satelita wykorzystywany do nawigacji naziemnej. Satelity nawigacyjne pozwalają wyznaczyć położenia na powierzchni Ziemi z dokładnością do kilku metrów, zależnie od charakteru i ukształtowania terenu.

Satelitami nawigacyjnymi są, między innymi, satelity systemu GPS oraz Navstar.

Autor

Karol Langner