Moc promieniowania Słońca w próźni (we wszystkich długościach fali) padającego na jednostkę powierzchni, ustawionej prostopadle do promieni słonecznych, w próżni. Stała słoneczna dla Ziemi wynosi 1368 W/m2, lub około 2 cal/min, albo 8,4 J/min. Po uwzględnieniu zmian dnia i nocy wartość ta wynosi ok 0.5 cal/min x cm2.

Stała słoneczna nie jest stała w czasie ani w krótkich czasach (Słońce pulsuje) ani długoterminowo (moc Słońca z czasem się zwiększa).

Autor

Karol Langner