Ciało niebieskie na orbicie wokół Słońca, okrążające je w odległości większej niż Neptun, posiadające wystarczającą masę, aby pod wpływem własnej grawitacji znajdowała się w równowadze hydrostatycznej (prawie kulisty kształt) i nie oczyściła okolic swojej orbity z innych ciał niebieskich. Obecnie znane są plutoidy: Pluton i Eris. Ceres, mimo że także jest planetą karłowatą, okrąża Słońce między orbitami MarsaJowisza, przez co nie zalicza się do plutoidów.

Autor

Wojciech Lizakowski