Gwiazda typu widmowego F – biała albo zółto-biała, której widmo wykazuje silne linie absorpcyjne zjonizowanego wapna, które są bardziej widoczne niż linie wodoru. W widmach tego typu gwiazd można też zauważyć żelazo i inne ciężkie elementy. Typowym przedstawicielem gwiazd typu F to Procjon – mają temperaturę powierzchni od 5 800 do 6 900 K, masę od 1,2 do 1,6 mas Słońca, i jasność 2-6 większą od Słońca.

Bliskie i stare gwiazdy tego typu są idealnymi celami w programie SETI.

Autor

Karol Langner