Gwiazda typu widmowego B – olbrzymia, jasna, niebiesko-biała, o temperaturze 10 000-30 000 K. Widma tych gwiazd charakteryzują się liniami absorpcyjnymi neutralnego i zjonizowanego helu i wodoru, szczególnie w chłodniejszym zakresie. Ciąg główny gwiazd typu B, takie jak Spica i Regulus, to gwiazdy o masie 3-30 mas Słońca i od 100 do 50 000 jaśniejsze od Słońca.

Gwiazdy klasy B są często znajdowane razem z typem O, w połączeniu OB, ponieważ są masywne i nie żyją na tyle długo by oddalić się od miejsca powstania. Nadolbrzymy typu B, takie jak Rigel, są 25 razy masywniejsze od Słońca i 250 000 razy jaśniejsze.

Autor

Karol Langner