Rodzaj akceleratora cyklicznego, służący do przyspieszania elektronów do energii kilkunastu MeV. Mikrotron zbudowany jest z cylindrycznej komory próżniowej, umieszczonej w stałym polu magnetycznym, wewnątrz której znajduje się wnęka rezonansowa zasilana prądem wysokiej częstości.

Zmienne napięcie w komorze mikrotronu dobiera się tak, by opóźnienie elektronów, spowodowane relatywistycznym wzrostem ich masy, było równe okresowi drgań teog napięcia. Dzieje się tak gdy energia uzyskiwana przez elektrony w jednym obiegu wynosi całkowitą wielokrotność masy elektronu (0,511 MeV).

Tory elektronów w mikrotronach mają postać okręgów wzajemnie stycznych do siebie, w jednym punkcie wewnątrz wnęki rezonansowej.

Autor

Agata Karska