Magnetar jest to gwiazda o bardzo silnym polu magnetycznym i bardzo szybkim ruchu obrotowym. Magnetar może powstać z pulsara lub gwiazdy neutronowej, który miał już wcześniej duże pole magnetyczne i szybki ruch obrotowy. Silne pole magnetyczne jest skutkiem konwekcji we wnętrzu magnetara. Szacuje się, że pole magnetyczne magnetara może wynosić 10^17 Gausa (1 Gaus=10^-4 tesli). Przypuszcza się, że rozmiary magnetarów wynoszą ok. 20 km (średnica). Wybuchy na powierzchni magnetara są nazywane hipernowymi i są to najjaśniejsze zjawiska we wszechświecie. Podczas wybuchu zostaje wyemitowana duża ilość promieniowania Rentgenowskiego i Gamma.

Autor

Tomasz Ożański