Gwiazda zmienna oznaczona jako RR – podobna do cefeid typu W Virginis, będąca jednak olbrzymem więc święcąca słabiej. Gwiazdy typu RR Lyrae to przede wszystkim gwiazdy II populacji. Należą do typów widmowych A lub F. Ich jasność absolutna waha się wokół 0,5m.

Okresy zmienności tych gwiazd zawierają się w granicach od 0,05 do 1,2 doby, a amplituda wahań w granicach 0,5-1,5 magnitudo. Kształt krzywej zmian jasności jest podobny do cefeid typu delta Cephei. Obecnie znamy około 5000 tego typu gwiazd.

Autor

Karol Langner