Gwiazda pulsująca – podolbrzym lub olbrzym późnego typu widmowego oznaczone jako Sct. Są to gwiazdy typu widmowego A lub wczesnego F. Ich charakterystyka jest podobna do gwiazd typu RR Lyr, ale mają one znacznie mniejsze amplitudy zmian jasności, średnio tylko około 0,2 magnitudo. Okresy pulsacji tych gwiazd są krótkie i zawierają się w granicach kilku-kilkunastu godzin. Jasność absolutna takich gwiazd wynosi około 1.0 magnitudo.

Autor

Karol Langner