Jednostka używana do określania wizualnej lub absolutnej jasności obiektów na niebie, oznaczana przez m lub mag. Różnica 1m oznacza w przybliżeniu 2,5 razy jaśniej lub ciemniej. Różnica 5m oznacza dokładnie 100 razy jaśniej lub ciemniej. Przy czym im większa liczba, tym słabiej świeci dany obiekt. Najjaśniejsze źródła mają jasność ujemną.

W tej skali Słońce ma prawie -27m, Księżyc w pełni prawie -13m, Wenus w maksimum blasku około -4,7 mag, najjaśniejsza gwiazda nocnego nieba (Syriusz) -1,5 mag, gołym okiem można zobaczyć gwiazdy o jasności ~6m, standardowa lornetka pozwoli zobaczyć gwiazdy o jasności 9m, teleskop o średnicy 15 cm pokaże gwiazdy o jasności 13m, a 10-metrowy teleskop ma zasięg około 30m.

Autor

Karol Langner