Pulsujące jasne olbrzymy i nadolbrzymy, przeważnie typów widmowych F i G, o okresach pulsacji w od 1 do około 60 dni; wyróżniamy dwa typy cefeid: typu delta Cephei i typu W Virginis. Cefeidy typu delta Cephei

Gwiazdy stosunkowo młode – należą do I populacji, dlatego też większość z nich obserwuje się blisko płaszczyzny Galaktyki. Amplitudy zmian jasności mieszczą się w granicach 0.2-2.0 magnitudo. Typowym przedstawicielem tej klasy zmiennych jest pierwsza odkryta cefeida Cephei (C).

Cefeidy typu W Virginis

Nazwa tego typu gwiazd pochodzi od pierwszej znanej przedstawicielki odkrytej w gwiazdozbiorze Panny. Amplituda zmian jasności i zakres długości okresów u tych gwiazd niewiele różnią się od określonych dla cefeid typu delta Cephei. Jednakże w odróżnieniu od nich cefeidy W Virginis są gwiazdami znacznie starszymi, bo należącymi do gwiazd II populacji. Dlatego też obserwujemy te gwiazdy również daleko od płaszczyzny Galaktyki, a także w gromadach kulistych. Nieco inny skład chemiczny tych gwiazd powoduje, iż kształt krzywej zmian jasności różni się nieco od cefeid Cephei. Obecnie znamy ponad 1000 cefeid obydwu typów. Oznaczenie: CW.

Autor

Karol Langner