Gwiazda zmienna, której źródłem zmienności są okresowe pulsacje zewnętrznych warstw atmosfery. W wyniku pulsacji cyklicznej zmianie ulega promień i temperatura fotosfery gwiazdy, dając w efekcie obserwowane zmiany w jasności.

Do gwiazd pulsujących zalicza się:

– cefeidy typu delta Cephei
– cefeidy typu W Virginis
– zmienne typu RR Lyrae
– zmienne typu delta Scuti
– zmienne typu RV Tauri
– zmienne typu Mira Ceti (mirydy)
– zmienne półregularne
– gwiazdy wolnozmienne
– zmienne nieregularne

Autor

Karol Langner