Gwiazda zmienna oznaczona jako RV – żółty lub pomarańćzowy nadolbrzymy o typie widmowym G lub K i dużej jasności absolutnej. Okresy zmienności takich gwiazd to 30-150 dni, natomiast amplitudy mieszczą się w granicach 3-4 wielkości gwiazdowych. Gwiazdy te mają charakterystyczną krzywą jasności – podobną do krzywych zmian jasności zmiennych zaćmieniowych, choć nie mają z nimi nic wspólnego. Krzywa ma głębokie minimum główne i płytkie minimum wtórne. Zmiany jasności nie są tak regularne, jak u cefeid, a kształt krzywej zmienia się z cyklu na cykl. Zmieniają się też głębokości minimów, a charakter zmienności gwiazdy może nawet przybrać cechy gwiazdy półregularnej.

Najjaśniejszą znaną gwiazdą tego typu jest R Scuti.

Autor

Karol Langner