Metoda wizualnej oceny jasności gwiazd zmiennych. Zakładamy, że znamy z góry jasności wybranych gwiazd porównania. Wykonując obserwację, oceniamy od razu różnicę jasności między zmienną i gwiazdą porównania w wielkościach gwiazdowych, przyjmując, że wartość jednego stopnia odpowiada ustalonej różnicy jasności, na przykład 0.1m. Przed przystąpieniem do obserwacji tą metodą, należy najpierw nabyć wprawy w zapamiętywaniu różnic jasności 0.1, 0.2, 0.3, itd.

Metodę Pogsona stosujemy, gdy nie zależy nam na dużej dokładności obserwacji – na przykład przy obserwacjach gwiazd zmiennych długookresowych. Można jej również użyć w przypadku gdy gwiazda zmienna jest niemal na granicy zasięgu teleskopu i nie możemy znaleźć gwiazdy porównania słabszej od niej w celu utworzenia oceny dwustronnej.

Trudność w ocenie różnic jasności bezpośrednio w wielkościach gwiazdowych powoduje, że metody Pogsona nie powinni stosować mało doświadczeni obserwatorzy. Zapis obserwacji może być podobny do tej stosowanej w metodzie Argelandera.

Autor

Karol Langner