Układ zaćmieniowy oznaczony jako EB, składający się z dwóch bliskich gwiazd, krążących po elipsoidalnych orbitach w wyniku działania na gwiazdy sił przypływowych. Z powodu odkształcenia orbity, a także z powodu nierównomiernej jasności powierzchniowej obu gwiazd, jasność takiego układu zmienia się w sposób ciągły także poza minimami krzywej jasności. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że jedno minimum jest zawsze mniejsze od drugiego.

Wokół układów typu beta Lyrae często obserwujemy rozrzedzoną otoczkę gazową. Większość układów tego typu tworzą gwiazdy typów widmowych B i A. Okresy ich zmienności są zazwyczaj dłuższe niż 1 dzień, a amplitudy zmian jasności nie większe niż 2 magnitudo.

Autor

Karol Langner