Jednostka energii używana w fizyce cząstek elementarnych; jeden elektronowolt (eV) równy jest energii kinetycznej uzyskanej przez elektron po przejściu przez różnicę potencjałów jednego wolta – 1,6 x 10-19 J. Wielokrotności polskie są następujące:
1 keV = 103 eV
1 MeV = 106 eV
1 GeV = 109 eV
1 TeV = 1012 eV

Wielokrotności amerykańskie:
1 keV = 103 eV
1 MeV = 106 eV
1 BeV = 109 eV
1 GeV = 1012 eV

Autor

Andrzej Nowojewski