Liczba dni, jaka upłynęła od godziny 12:00 UT dnia 1. styczna 4713 p.n.e.; nie bierze się pod uwagę ani zmiennej długości miesiąca, ani stref czasowych – jest to tylko liczba dni. Ponieważ data juliańska nie uwzględnia, ile dni miał dany miesiąc setki lat temu, można nią opisywać powtarzalność pewnych zjawisk w długich skalach czasowych. Wykorzystywana jest, między innymi przy opracowywaniu obserwacji gwiazd zmiennych.

Aby dowiedzieć się, jaka jest data juliańska o danej porze, najlepiej jest skorzystać z odpowiednich programów komputerowych, np. Jd lub Astro Lab. Można także skorzystać ze specjalnych tablic – dzięki nim pozostaje nam do obliczenia tylko ułamek dnia (w celu uwzględnienia dokładnego czasu) według wzoru: fd = ((G*60 + M) / 1440) – 0.5, gdzie fd to ułamek dnia, G godziny, oraz M minuty. Na przykład, czasowi 13:10 UT odpowiada fd = ((13 * 60 + 10)/ 1440) – 0.5 = 0.0486, 11: 50 UT odpowiada fd = (( 11 * 60 + 50)/1440) – 0.5 = -0.0069 = 1 – 0.0069 = 0.9931 dnia poprzedniego!

Przy obliczaniu daty i czasu juliańskiego., należy pamiętać że początek dnia przypada na godzinę 12:00.

Aby ostatecznie obliczyć datę juliańską dla danego dnia i godziny, należy skorzystać ze wzoru: jdo = jd + fd, gdzie jd to data juliańska momentu obserwacji a jd to data juliańska dla danego dnia, wyczytana z tabeli fd – ułamek dnia, wynikający z godziny przeprowadzenia obserwacji. Na przykład, dacie 7 marca 2000, godz. 4:03 UT odpowiada jd = 2451611 oraz fd = ((4*60+3) / 1440) – 0.5 = -0.3312, czyli jdo = 2451610.6690 (jd zmniejszyło się o jeden, czyli mamy poprzedni dzień).

Autor

Agata Karska