AAVSO (American Associaton of Variable Star Observers) jest organizacją zrzeszającą obserwatorów gwiazd zmiennych z całego świata. Stowarzyszenie to powstało na krótko przed I wojną światową w USA (1911r.) i przez 70 lat działalności zdołało zebrać 7 milionów obserwacji gwiazd zmiennych, w ogromnej większości wizualnych. Większość obserwacji przysyłanych do AAVSO to obserwacje takich typów gwiazd zmiennych jak: zmienne kataklizmiczne, zmienne półregularne SR, długo okresowe typu Mira Ceti czy gwiazdy zaćmieniowe.

Wyniki obserwacji wysyła się w formie raportu za okres miesiąca (najlepiej do 10 każdego miesiąca). W tym celu wypełnia się specjalny formularz dostarczony przez organizację. Jest to rodzaj tabeli, w której wpisujemy kolejno oznaczenie gwiazdy, jej nazwę, datę juliańską obserwacji wraz z ułamkiem dnia, jasność, komentarz, jasności gwiazd porównania i rodzaj użytej mapki. Formularze takie – jak i mapki – można zamówić bezpośrednio w AAVSO (25 Birch Street, Cambridge, MA 02138, USA) lub poprzez e-mail (aavso@aavso.org). Można także skontaktować się ze Szczecińskim Oddziałem PTMA, tel. 091 4612-229, 091 4600-360 lub 0-606-722-362.

Działalność organizacji umożliwia astronomom-amatorom nadaniu swej pracy wartości naukowej. Przy prowadzeniu regularnych obserwacji mogą oni zostać członkami AAVSO.

Autor

Agata Karska