Rodzaj mgławicy – zewnętrzne warstwy gwiazdy, odrzucone w jej późnym stadium ewolucji. Historycznie, przymiotnik „planetarne” dodano do mgławicy z powodu ich podobieństwa do planet w niskich rozdzielczościach. Obecnie wiadomo, że mgławice planetarne powstają, gdy mała gwiazda (zazwyczaj mniej niż kilka mas Słońca) się starzeje i odrzuca swoje górne warstwy, jednak pierwotny przymiotnik zachowano.

Podczas gdy centralna gwiazda się kurczy i zamienia się w białego karła, wyrzucona materia gwiezdna tworzy otoczkę pyłu i gazów wokół gwiazdy. Właśnie tę otoczkę określa się jako mgławicę.

Gwiazda – a raczej jej pozostałości – jest też źródłem energii, które ogrzewa i jonizuje powstałą mgławicę. Skutek tego mgławice świecą i możemy obserwować ich fascynujące wzory i kolory.

Przewiduje się, że Słońce wytworzy własną mgławicę planetarną za przynajmniej 5 miliardów lat.

Autor

Karol Langner