Brązowy karzeł to gwiazda o masie poniżej 0,085 masy Słońca, w której na żadnym etapie ewolucji nie mogą zachodzić procesy termojądrowe. Brązowy karzeł świeci najpierw kosztem energii grawitacyjnej, kurcząc się. Gdy gaz elektronowy we wnętrzu brązowego karła ulegnie degeneracji, gwiazda zaczyna świecić kosztem energii termicznej – stygnąc. Skala czasowa ewolucji brązowego karła wyraża się w miliardach lat.

Jasności brązowych karłów są bardzo małe. Za dolną granicę masy brązowego karła uznaje się 0,013 mas Słońca (13 mas Jowisza). Obiekty o masie poniżej tej liczby zalicza się do planet. Przypuszcza się, że część ciemnej materii jest skupiona w nieodkrytych jeszcze brązowych karłach. brązowy karzeł brązowe karły gwiazda gwiazdy

Autor

Anna Marszałek