Powolna rotacja osi głównej ciała niebieskiego na orbicie w tym samym kierunku, w którym ono się obraca. Małe, dodatkowe przesunięcie peryhelium orbit (np. Merkurego, wynoszące około 43″ rocznie) jest spowodowane efektami relatywistycznymi.

W przypadku bliskich układów podwójnych perycentrum może być zakłócone dodatkowo pływami oraz przepływem masy między składnikami.

Autor

Wojciech Lizakowski