Wielkość (oznaczana przez S2), która zgodnie z zasadą niezmienniczości interwału pozostaje stała niezależnie od układu odniesienia. Interwał czasoprzestrzenny wyraża się wzorem S2 = x2 + y2 + z2 – c2 t2, gdzie x, y, i z to trzy współrzędne przestrzenne, c jest prędkością światła w próżni, a t oznacza czas.

Autor

Karol Langner