Dwie lub trzy soczewki umieszczone blisko siebie, często połączone na stałe tak, by otrzymywać obrazy większe i w fałszywych kolorach. Jeden element achromatu zazwyczaj jest zbudowany z płaskiego szkła, drugi z nierównego, aby dyspersja drugiego składnika skompensowała aberrację chromatyczną pierwszego. Achromatyczne soczewki skupiają dwa podstawowe kolory (czerwony i niebieski) w ognisku w tym samym punkcie.

Autor

Karol Langner