Akronim od Systeme International d’Unites – Międzynarodowy Układ Jednostek Miar uchwalony na XI Generalnej Konferencji Miar w 1980 roku jako spójny metryczny system podstawowych i pochodnych jednostek fizycznych oraz ich wielokrotności określonych odpowiednimi przedrostkami. Podstawowymi jednostkami w układzie SI to metr, kilogram, sekunda, amper, kelwin, oraz kandela. Jednostkami uzupełniającymi są radian i steradian.

Wielokrotności w układzie SI są określane jako przedrostki do poszczególnych nazw jednostek: peta (1015), tera (1012), giga (109), mega (106), kilo (103), hekto (102), deka (101), decy (10-1), centy (10-2), mili (10-3), mikro (10-6), nano (10-9), piko (10-12), femto (10-15), atto (10-18).

Autor

Karol Langner