Skupisko kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, lub kilkuset galaktyk, tworzących układ związany grawitacyjnie. Galaktyki w danej gromadzie poruszają się po skomplikowanych torach wokół środka masy gromady, który zazwyczaj znajduje się w pobliżu największych galaktyk gromady. Gromady galaktyk nie mają dobrze określonego „centrum” (tak jak Układ Słoneczny czy galaktyki).

Wiele gromad galaktyk wyróżniamy bezpośrednio, oglądając zdjęcia nieba (na przykład gromady Virgo, Coma, Pegasus, Perseus).

Autor

Karol Langner