Skupisko materii nie będące jeszcze gwiazdą, w którym nie zachodzą reakcje jądrowe i który świeci w wyniku grawitacyjnego kurczenia się. Czas życia w protogwiazdy wynosi od 104 lat dla gwiazd o masie 100 mas Słońca do około 109 lat dla gwiazd o masie 0,1 masy Słońca.

Protogwiazdy występują licznie w młodych gromadach otwartych. Prawdopodobnie protogwiazdami są też niektóre tak zwane obiekty podczerwone, czyli bardzo chłodne obiekty podobne do gwiazd.

Autor

Wojciech Lizakowski