Okres obiegu satelity wokół ciała centralnego, mierzony jako czas pomiędzy chwilami, w których konfiguracja tych ciał jest identyczna względem gwiazd; czas potrzebny na zakreślenie 360o na orbicie. W przypadku Księżyca okres syderyczny określa czas potrzebny, by znalazł się on na tym samym miejscu na niebie.

Autor

Karol Langner