Okres obiegu satelity wokół ciała centralnego, mierzony jako czas pomiędzy chwilami, w których konfiguracja tych ciał, widziana z Ziemi lub innego miejsca obserwacji, jest identyczna. W przypadku Księżyca okres synodyczny względem Ziemi jest określony przez czas pomiędzy występowaniem tej samej fazy.

Autor

Karol Langner