Układ współrzędnych astronomicznych, w którym płaszczyzną podstawową jest ekliptyka. Dwie współrzędne ekliptyczne to wysokość ekliptyczna (kąt obiektu nad ekliptyką) oraz szerokość ekliptyczna, którą podaję się, podobnie do współrzędnych równikowych, względem punktu równonocy wiosennej.

Tak określony układ współrzędnych jest przydatny do określania położenia obiektów Układu Słonecznego, ponieważ większość z nich porusza się w płaszczyźnie ekliptyki (wszystkie planety poza Plutonem) i wobec tego ich wysokości ekliptyczne są małe.

Autor

Karol Langner