Jeden z dwóch punktów na sferze niebieskiej będących przebiciami osi świata. Dla obserwatora na północnym biegunie Ziemi, północny biegun nieba znajduje się w zenicie, południowy biegun zaś w nadirze. Z kolei dla obserwatora na południowym biegunie Ziemi jest na odwrót – w zenicie znajduje się południowy biegun świata, a w nadirze północny.

Autor

Karol Langner