Satelita służący do śledzenia warunków na Ziemi. Satelity geofizyczne dostarczają danych przede wszystkim kartografom i geologom. Za ich pomocą można sprawdzać stan użytków rolnych i warunki pogodowe, co pozwala przewidzieć i przeciwdziałać klęskom żywiołowym. Innym, strategiczną rolą satelitów geofizycznych to pomoc w odnajdywaniu wycieków ropy naftowej, dewastacji lasów tropikalnych, oraz sprawdzania stanu zanieczyszczeń atmosfery.

Autor

Karol Langner