Proces opadania materii w polu grawitacyjnym ciała akreującego. Najczęściej mówi się o akrecji w układach podwójnych gwiazd, gdzie materia z jednej gwiazdy opada, czyli akreuje na drugą gwiazdę. Może przy tym tworzyć dysk akrecyjny, ale nie zachodzi to zawsze. Podczas akrecji na bardzo zwarte obiekty wytwarzane są ogromne ilości energii. Jeśli obiekt jest bardzo masywny i mały (np. gwiazda neutronowa), to współczynnik efektywności produkcji energii jest większy niż w procesach termojądrowych.

Analogiczne procesy zachodzą w aktywnych jądrach galaktyk.

W przypadku systemów planetarnych akrecja jest to proces, podczas którego małe ciała zderzają się i sklejają w większe obiekty w dysku protoplanetarnym. Gdy ciała takie stają się coraz większe, grawitacja powoduje przyśpieszenie procesu akrecji.

Autor

Wojciech Lizakowski