Rotujący dysk gazu i pyłu, który może otaczać różnego rodzaju gwiazdy i inne masywne obiekty. W przypadku młodych gwiazd dysk akrecyjny zawiera nieskonsolidowany materiał, taki jak ziarna pyłu, które mogą akreować na planety lub inne stabilne obiekty.

Dyski akrecyjne mogą zostać zaobserwowane lub teoretycznie przewidziane wokół protogwiazd, np. gwiazd typu T Tauri lub Vegi. Dyski mogą także występować w układach podwójnych – gwiazdach U Geminorum, nowych, gwiazdach symbiotycznych, gwiazdach W Serpentis, w których jeden składnik traci materię na rzecz drugiego.

Dyski często występują wokół czarnych dziur, włączając w to gwiezdne czarne dziury w układach podwójnych i super masywne czarne dziury znajdujące się w centrach niektórych galaktyk.

Dyski akrecyjne biorą także istotny udział w zjawiskach towarzyszących jądrom aktywnych galaktyk.

Autor

Wojciech Lizakowski