Akcelerator przyspieszający cząstki (najczęściej elektrony) do prędkości zbliżonych do prędkości światła. W akceleratorze liniowym z falą bieżącą do przyspieszania wykorzystuje się bieżącą falę elektromagnetyczną, powstającą w falowodzie o konstrukcji zapobiegającej odbiciu fali. W takim falowodzie, pole elektryczne fali porusza się z tak dobraną prędkością fazową, by była równa prędkości cząstek, cały czas przyspieszając je w kierunku osi akceleratora. Właściwą prędkość fazową uzyskuje się, konstruując odpowiednie przegrody w falowodzie.

W Stanford (USA) działa akcelerator liniowy z falą bieżącą (o długości 3 km) przyspieszający elektrony do energii 20 GeV (ostatnio został on przekonstruowany w nietypowy akcelerator wiązek przeciwbieżnych).

Autor

Karol Langner