Układ współrzędnych astronomicznych, w którym płaszczyzną podstawową jest płaszczyzna supergalaktyczna. Według konwencji wysokość i szerokość supergalaktyczną oznacza się jako SGB i SGL, analogicznie do współrzędnych galaktycznych (bl).

Północny biegun płaszczyzny supergalaktycznej (SGB=90o) został zdefiniownay przez IAU jako mający współrzędne galaktyczne (l=47.37o, b=+6.32o), czemu odpowiada mniej więcej rektascencja 18.9h i deklinacja +15.7o w układzie równikowym.

Punkt zerowej szerokości supergalaktycznej (SGB=0o, SGL=0o) został zdefiniowany za pomocą przecięcia płaszczyzny supergalaktycznej z płaszczyzną galaktyczną. Współrzędne galaktyczne tego punktu to (l=137.37o, b=0o), zaś równikowe (2.82 h, +59.5o).

Autor

Karol Langner