Środek ciężkości (barycentrum) ciała lub układu ciał jest punktem, w którym przyłożona jest wypadkowa siła grawitacji danego ciała. Dla ciała znajdującego się w jednorodnym polu grawitacyjnym środek ciężkości pokrywa się ze środkiem masy.

Każdy układ mas orbituje wokół swojego barycentrum. W przypadku dwóch ciał o identycznej masie barycentrum znajduje się dokładnie pośrodku nich. Jeśli masy są nierówne, barycentrum jest przesunięte w stronę bardziej masywnego ciała.

Dla układu Ziemia-Księżyc, barycentrum znajduje się około 1600 km pod powierzchnią Ziemi. Barycentrum Układu Słonecznego znajduje się tuż powyżej powierzchni Słońca.

Autor

Karol Langner