Miara załamania światła przy przejściu pomiędzy dwoma osrodkami – stosunek prędkości światła w tych ośrodkach. W przypadku, gdy jednym z rozważanych ośrodkach jest próżnia, mówi się o bezwzględnym współczynniku załamania światła ośrodka drugiego.

Autor

Agata Karska