Słaba i chłodna gwiazda typu widmowego M, która co pewien czas na bardzo krótko, ale gwałtownie zwiększają swoją jasność o 1 do 6 wielkości gwiazdowych. Są to czerwone karły, o jasności absolutnej rzędu stutysięcznych części jasności Słońca i masie nieprzekraczającej kilku dziesiątych mas Słońca.

Rozbłyski tych gwiazd trwają od kilku do kilkudziesięciu minut, po czym gwiazda wraca szybko do stanu sprzed rozbłysku. Takie rozbłyski powtarzają się nieregularnie, a ich charakter wydaje się być zbliżony do rozbłysków chromosferycznych obserwowanych na Słońcu, tyle że w o wiele większej skali.

Do klasy gwiazd zmiennych rozbłyskowych należą gwiazdy o różnym wieku, od najstarszych gwiazd II populacji do najmłodszych obiektów z gromad otwartych i asocjacji. Najbliższą gwiazdą rozbłyskową, będącą jednocześnie najbliżej położoną gwiazdą w ogóle (poza Słońcem), to Proxima Centauri (V 645 Cen). gwiazdy zmienne wybuchowe

Autor

Karol Langner