Górny limit masy gwiazdy neutronowej powyżej, którego musi ona zapaść się do czarnej dziury bądź gwiazdy kwarkowej. Wartość tej granicy nie jest jasno określona, ponieważ zależy od właściwości materii zdegenerowanej w gwieździe neutronowej, ale przyjmuj się, że jest to pomiędzy 2 a 3 masy Słońca.

Autor

Wojciech Lizakowski