Hipotetyczny punkt w ewolucji zdegenerowanej gwiazdy, wcześniej będącej biały karłem lub gwiazdą neutronową, po tym jak ochłodzi się do tego stopnia, że nie będzie w stanie promieniować. Czarny karzeł jest zbudowany z zimnej, zdegenerowanej materii elektronowej (takiej jak w przypadku białego karła) lub ze zdegenerowanej materii barionowej (tak jak w przypadku gwiazdy neutronowej). W tej chwili we Wszechświecie nie znajdują się tego typu obiekty, ponieważ Wszechświat jest na to za młody.

Autor

Wojciech Lizakowski