Twór geometryczny – sfera o dowolnym promieniu, w środku której znajduje się obserwator; pojęcie pomocne w określaniu kierunków do ciał niebieskich na niebie. Położenie ciała niebieskiego na sferze niebieskiej jest określone punktem, w którym sferę niebieską przebija półprosta mającą początek w środku sfery niebieskiej i przechodzącą przez dane ciało.

Na sferze niebieskiej określone są sferyczne układy współrzędnych astronomicznych. W starożytności i średniowieczu wierzono w istnienie kilku sfer niebieskich otaczających Ziemię i stanowiących twarde sklepienie niebieskie.

Autor

Karol Langner