Analemmę, przypominającą ósemkę krzywą, otrzymuje się uwieczniając położenie Słońca w tym samym miejscu na Ziemi w kolejnych dniach o tej samej godzinie. Przyczyna powstawania analemmy tkwi w połączeniu ruchu Ziemi wokół Słońca i nachylenia osi obrotu planety do płaszczyzny jej orbity. Najwyższy punkt analemmy osiągany jest latem, a najniższy zimą; punkty te odpowiadają odpowiednio przesileniu letniemu i zimowemu. Zmienna długość dnia wpływa na wysokość Słońca o danej godzinie, a więc w kolejnych punktach analemmy.

Na przesunięcia w kierunku wschód-zachód ma wpływ eliptyczność ziemskiej orbity i zmienna prędkość poruszania się po niej. Wygląd analemmy zależy od szerokości geograficznej, gdyż od tej wielkości zależy również ruch Słońca po niebie. Na innej planecie kształt analemmy będzie również inny.

Autor

Anna Marszałek